Založ si blog

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb

V čase najväčšej krízy, kedy sociálne odkázaní ľudia, ale aj sociálne zariadenia žijú v obave z budúcnosti, najmä ako zaplatia vysoké účty za plyn a elektrinu, ktorí zároveň budú postihnutí aj vysokou infláciou, ktorá sa očakáva na úrovni 20%, minister Krajniak zo Sme rodina predkladá vládny návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, v rámci ktorého sa má zriadiť nový útvar (neskôr možno aj nový úrad) so 180 novými úradníkmi (z toho cca 150 inšpektorov/kontrolórov). Ako organizačná súčasť tohto útvaru vznikne osem detašovaných pracovísk s pôsobnosťou pre územný obvod jedného vyššieho územného celku.

V súvislosti so zriadením nového útvaru sa predpokladá negatívny vplyv na rozpočet, ktorý nie je priamo naviazaný na účinnosť predmetnej legislatívnej zmeny, to znamená, že môže byť realizovaný priebežne od roku 2022. Ide o investíciu potrebnú na vybudovanie priestorov, v ktorých bude nový útvar pôsobiť. Účelom investície je pokrytie kapitálových výdavkov potrebných na kúpu, obnovu a rekonštrukciu budov, ich materiálno-technického vybavenia a obstaranie osobných motorových vozidiel pre zabezpečenie výkonu inšpekcie. Celkovo sú tieto výdavky odhadované v objeme 9 429 222 eur, pričom ich financovanie sa predpokladá aj zo zdrojov Európskej únie – z Plánu obnovy a odolnosti spolu za roky 2022 a 2023. Je to len cca 50% výdavkov, a to len počas prvých 2 rokov. A čo potom?!

Podľa návrhu sa kreuje právna úprava inšpekcie v sociálnych veciach, ktorou bude dozor nad dodržiavaním osobitných predpisov v oblasti sociálnych vecí dozorovanými subjektmi a vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie týchto povinností, teda aj pokutovanie! Účelom predkladanej novej právnej úpravy je vytvoriť funkčný systém správneho dozoru a tým prispieť k posilneniu efektívnosti a kvality sociálnej pomoci poskytovanej v rámci práva sociálneho zabezpečenia.

Všetko znie vznešene, ale dôvodová správa neobsahuje žiadne merateľné ukazovatele, na základe ktorých bude možné v budúcnosti zhodnotiť efektivitu a cieľ tohto nového zákona. Počas prvých dvoch rokov je časť zdrojov plánovaná aj zo zdrojov EÚ, ale opakujem, čo potom?! Ak zákon neprinesie žiadne pozitívne dopady, tak obávam sa, že prepustiť 180 ľudí z rezortu MPSVR bude náročné a opäť s vysokým finančným dopadom na štátny rozpočet (odstupné, odchodné).

Návrh zákona sleduje efektívnym vykonávaním inšpekcie v sociálnych veciach, osobitne správneho dozoru predovšetkým posilnenie ochrany najzraniteľnejších fyzických osôb vzhľadom na ich dlhodobú závislosť na pomoci inej osoby pri sebaobsluhe, vzhľadom na vek alebo ťažké zdravotné postihnutie. Ide o osoby, ktoré sú spravidla dlhodobo odkázané na vymedzené druhy sociálnej pomoci, a to poskytovanie sociálnych služieb alebo poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa príslušných právnych predpisov, ktoré patria do pôsobnosti ministerstva. Ďalšou oblasťou, na ktorú sa bude vzťahovať inšpekcia v sociálnych veciach, je oblasť výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorej špecifikom je, že opatrenia sú vykonávané primárne za účelom riešenia situácie dieťaťa (spravidla dieťaťa ohrozeného) a komplikovaných rodinných situácií.

Neviem si dosť dobre predstaviť, ak budú v rámci kontroly (dozoru) zistené nedostatky a dozorovaný subjekt alebo fyzická osoba (ŤZP) sa bude musieť právne vyjadrovať k protokolu, teda k zisteným nedostatkom ako týmto ľuďom skomplikujete život. Pretože správne konanie si vyžaduje mnohokrát využívať platené právne služby, teda služby právneho zástupcu. Čiže týmto osobám sťažíte život, ktorý je aj tak už dosť ťažký a náročný.

Osobitosťou inšpekcie v sociálnych veciach je teda rôznorodá povaha dozorovaných subjektov, a to tak v oblasti sociálnych služieb, ako aj sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (subjekty z oblasti miestnej samosprávy, regionálnej samosprávy, neštátne subjekty, resp. neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty z oblasti štátnej správy, ak ide o vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).Zjednodušene povedané kontroly sa budú týkať poskytovateľov sociálnych služieb, fyzických osôb, ktorým bol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj fyzických osôb, ktoré poskytujú pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na zabezpečenie ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo peňažný príspevok na opatrovanie, atď.

Podľa ministra Krajniaka inšpekcia v sociálnych veciach sa bude týkať cca 85 000 fyzických osôb a cca 5000 poskytovateľov sociálnych služieb, teda právnických osôb.

Navrhovaný počet inšpektorov vo vzťahu k rozsahu inšpekcie a počtu dozorovaných subjektov je neadekvátny v porovnaní napr. s inšpekciou práce. Pretože, ak si vezmeme pre porovnanie práve inšpekciu práce, tak inšpektori práce (cca 290 inšpektorov práce) majú oveľa väčší rozsah dozoru a dozorujú cca 2 milióny zamestnancov a cca 180 000 zamestnávateľov. Aj čo sa týka rozpočtu na počet zamestnancov je navrhovaný rozpočet oveľa vyšší.

V čase krízy a neustále rastúcej inflácie by vláda mala radšej tieto milióny eur investovať do zlepšenia fungovania sociálnych zariadení alebo na posilnenie počtu zamestnancov v sociálnych službách, opatrovateľov, prípadne na lepšie odmeňovanie týchto zamestnancov.

V čase krízy vytvárať nový orgán dozoru a pokutovať osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo subjekty, ktoré sa starajú o takéto osoby je neracionálne. Domovy sociálnych služieb v týchto časoch nebudú mať financie na vykrytie faktúr za dodávky plynu či elektrickej energie, riešia častokrát existenčné problémy a štát ide vytvárať nový útvar s obrovským počtom úradníkov a takpovediac šikanovať ich?! Zákon predsa bude platiť pre každého rovnako.

Kontrola a dozor by mala byť, to áno, ale nie v období, keď ľudia nevedia, čo bude zajtra a štát im v krízových časoch nijako zvlášť nepomáha, pričom aj sociálne domovy sú personálne a finančne poddimenzované! Riešenia predsa existujú v racionalizácii existujúcej kontroly a jej postupov, teda oddelení kontroly, ktoré sú aj na úradoch práce či pobočkách Sociálnej poisťovne. Ak nám unikajú finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, tak riešme činnosť posudkových lekárov, resp. posudkových komisií.

Verím, že opoziční poslanci, ale aj poslanci za stranu SaS, ktorí sa teda tvária, že sú opoziční, tento návrh zákona nepodporia, nakoľko samotný Richard Sulík tu v pléne povedal, že nepodporí žiadne vytváranie nových úradníckych miest.

P.S.: V čase najväčšieho zdražovania, klesania životnej úrovne obyvateľstva a hroziaceho hospodárskeho kolapsu, keď štát nemá takmer na nič, ideme živiť nových zbytočných úradníkov. Aj to je Slovensko.

Čaputovej „excelentný“ prejav

30.11.2022

Čaputová sa dovalila do Národnej rady SR, aby tam predniesla nesúrodú zlátaninu, ktorou sa snažila popísať súčasný stav Slovenskej republiky cez jej svetonázorovú optiku. Totiž, excelencia Čaputová dokázala dokopy zlátať bujnejúcu chudobu občanov Slovenska, vojnu na Ukrajine, globálne otepľovanie, drísty o jej predstave demokracie a celé to podčiarkla šírením [...]

Orbánov mokrý sen alebo. ..

24.11.2022

Liberálne „ultras“ v Prezidentskom paláci a tiež na poste ministra zahraničných vecí, neborák Heger ako „najmocnejší“ muž vo vláde, ktorý bez súhlasu svojho straníckeho predsedu Matoviča, nie je schopný urobiť nič, kšeftár Kollár a „opozičná“ SaS. Toto je aktuálna politická reprezentácia Slovenska, ktorá náš národ a občanov SR [...]

„Fakt“ objektívna TA3

23.11.2022

Hoaxy, dezinformácie, konšpirácie, kritické myslenie, dezoláti, opice, fašisti, blokovanie falošných správ, sláva Ukrajine, blokovanie webov a „nebezpečných“ účtov na sociálnych sieťach, ruská propaganda, Najvyšší bezpečnostný úrad musí okamžite konať…toto pomaly dennodenne počúvame z úst tých najväčších demokratov a bojovníkov za slobodu, [...]

Ján Budaj

Envirorezort preberie od lesníkov ďalšie pozemky. Budaj ohlásil tri národné parky, ktoré prejdú zonáciou

03.12.2022 17:25

Šéf ministerstva Ján Budaj prezradil aj ďalšiu ambíciu - chce vymenovať aj úplne nový národný park.

ALDE

Európski liberáli prijali v Bratislave rezolúciu o právach pre LGBTI+ ľudí

03.12.2022 17:02

Navrhovateľom rezolúcie bolo hnutie Progresívne Slovensko. Je reakciou na nedávny teroristický útok na Zámockej.

Peter Pellegrini, Richard Sulík

Politológ: Spolupráca SaS s Hlasom je politická realita. Ďalšie dýky do chrbta koalícia prežiť nemusí

03.12.2022 17:00

Hlas je pre Sulíka to najmenšie zlo a vládu s Petrom Pellegrinim by aktuálne zrejme uprednostnil pred vládou s Igorom Matovičom.

Miroslav Kollár / Spolu /

Spolu bude na sneme riešiť postup do volieb, má prísť aj Dzurinda

03.12.2022 15:21

Šéf strany Miroslav Kollár hovorí o spolupráci stredopravých strán.Tvrdí, že Dzurindov politický projekt je ideovo pripravený.